BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Spotkanie z weteranami
23.10.2017
Przed dwa dni, począwszy od piątku, 20 października miało miejsce spotkanie środowiskowe z kilkudziesięcioma weteranami poszkodowanymi z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji.

 

Celem przeprowadzonego w kompleksie zamku Czocha spotkania było zapoznanie weteranów poszkodowanych z zasadami funkcjonowania systemu pomocowego, w tym z nowymi zapisami zawartymi w projekcie nowelizowanej ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Spotkanie to miało również za cel wypracowanie nowych form i inicjatyw własnych, służących usprawnieniu i rozszerzeniu form systemu pomocowego.

 

Podczas zorganizowanego meetingu dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał brygady Stanisław Czosnek oraz dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami państwa, pułkownik Leszek Stępień zapoznali się z najważniejszymi problemami nurtującymi środowisko weteranów poszkodowanych.

 

W piątek swój finalny akord miał także akt serca i dobrej woli weteranów 11LDKPanc. Po apelu dowódcy dywizji sprzed kilku tygodni, dotyczącym akcji charytatywnej na rzecz Domu Samotnej Matki z dzieckiem, weterani zawitali do miejscowości Pobiedna, gdzie przekazali wcześniej zebrane dary rzeczowe. W akcję aktywnie włączyło się również „Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa” z 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Tego dnia żołnierze podarowali matkom oraz ich dzieciom nie tylko niezbędne na co dzień rzeczy, ale również i uśmiech oraz wiarę w ludzką życzliwość i bezinteresowność.

 

Ponadto w ramach dwudniowego zamierzenia przeprowadzona została akcja edukacyjna przybliżająca codzienność żołnierzy Czarnej Dywizji w kontyngentach wojskowych. Weterani, uczestnicy misji poza granicami kraju z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 23 Śląskiego pułku artylerii odwiedzili uczniów szkół w Bolesławcu i Leśnej opowiadając o niełatwej, aczkolwiek interesującej służbie żołnierza.

 

Sobota, 21 października upłynęła weteranom na możliwości zwiedzenia zamku Czocha, zapoznaniu się z tajemnicą twierdzy szyfrów. Żołnierze zaznajomili się także z infrastrukturą krytyczną leśniańskiej zapory oraz elektrowni.

 

Zdjęcia: por. Krzysztof Gonera, kpr. Arkadiusz Polewski

por. Krzysztof Gonera


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych