BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Artyleryjskie Święto w 23pa
05.12.2017
Uroczystym apelem w dniu 4 grudnia artylerzyści 23 Śląskiego Pułku Artylerii uczcili obchody „Artyleryjskiej Barbarki” - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.

 

Dzień bitwy rozpoczyna się salwą artylerii” - przytaczając maksymę generała Józefa Bema pełniący obowiązki dowódcy pułku ppłk Sławomir Kula podkreślił rolę i znaczenie Wojsk Rakietowych I Artylerii oraz historię jej rozwoju i dorobek na przestrzeni wieków. Następnie podsumowując najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez artylerzystów w mijającym roku podziękował żołnierzom za wkład pracy w ich realizację.

 

Po odczytaniu decyzji przełożonych oraz rozkazów okolicznościowych dowódcy 11DKPanc i 23pa, podpułkownik Kula wręczył 14 podoficerom pułku akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe.

Obchody artyleryjskiego święta stanowiły okazję do podsumowania konkursu o miano „Mistrza ognia artyleryjskiego” 23 pułku artylerii. W tym roku tytuł „Mistrza Artylerii” i wyróżnienie z rąk dowódcy odebrał kpt. Łukasz Sołtyszewski, a tytuł „Wicemistrza” wywalczył ppor. Łukasz Lenart.

 

W dalszej części apelu wręczono Wojskowe Odznaki Sprawności Fizycznej żołnierzom, którzy zaliczyli na ocenę bardzo dobrą egzaminy z norm dla pododdziałów powietrzno-desantowych. Z rąk dowódcy pułku i szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu otrzymało ją trzech oficerów, pięciu podoficerów i siedmiu szeregowych, a kolejnych piętnastu żołnierzy potwierdziło ubiegłoroczną ocenę uprawniającą do noszenia odznaki. Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego artyleryjski apel zakończyła defilada pododdziałów.


Tegoroczne obchody Święta WRiA na długo pozostaną w pamięci pięciu żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe w 23 pułku artylerii, którzy w dniu Świętej Barbary złożyli przysięgę wojskową. Aktu przyrzeczenia na sztandar jednostki dokonano w Sali Tradycji pułku. „Dziś, w tym szczególnym dla artylerzystów dniu staliście się pełnoprawnymi członkami żołnierskiej społeczności. Zawsze pamiętajcie o żołnierskim honorze, szacunku dla żołnierskich wartości i tradycji oraz obowiązkach które na nas spoczywają” - podsumował uroczystość ppłk Kula.

 

 

kpt. Remigiusz Kwieciński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych