BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Profilaktyka patrolu rozminowania - szkolenie pirotechników Policji
09.02.2018
W dniach od 6 do 8 lutego br. patrol rozminowania 23 pułku artylerii z Bolesławca w ramach zajęć profilaktycznych z zakresu zagrożeń przed wybuchowymi pozostałościami wojennymi przeprowadził szkolenie dla funkcjonariuszy Policji.

 

W szkoleniu na temat „Rozpoznanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) pochodzenia wojskowego” wzięli udział funkcjonariusze Policji z Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego (NGRMP) Komend Powiatowych Policji z rejonu odpowiedzialności Patrolu Rozminowania (tj. Zgorzelca, Bolesławca, Lubania, Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Kamiennej Góry), Komendy Miejskiej Policji z Jeleniej Góry oraz Pirotechników Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Wrocławia.

 

Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy Pirotechników z zakresu typów niewybuchów, niewypałów oraz PWiN, podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa oraz funkcjonariuszy policji w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz poprawę współpracy policji z patrolem rozminowania poprzez usprawnienie działań w usuwaniu i niszczeniu niewybuchów i niewypałów odnajdywanych w rejonie odpowiedzialności patrolu, tj. ośmiu powiatów województwa dolnośląskiego.

 

Ponadto podczas szkolenia pirotechnicy zostali zapoznani z zasadami działania patrolu rozminowania oraz specjalistycznym sprzętem saperskim patrolu wraz z pojazdami z pojemnikami przeciwwybuchowymi do transportu niewybuchów i niewypałów.

 

Wspólne szkolenie pozwoli usprawnić funkcjonowanie podsystemu oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypałów w naszym regionie oraz na pewno poprawi bezpieczeństwo społeczeństwa. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony policyjnych pirotechników.

 

 

Przypominamy tryb postępowania po znalezieniu niewybuchu lub niewypału!
– zapamiętaj miejsce znalezienia,
– oznacz miejsce znalezienia,
– powiadom policję, straż miejską, straż pożarną lub zadzwoń pod tel. 112,
– przekaż szczegółowe dane dotyczące miejsca znalezienia,
– czekaj na przyjazd służb, w celu wskazania miejsca.

 

 !!! Kategorycznie zabrania się ruszania, dotykania lub podnoszenia z miejsca przedmiotów niebezpiecznych przez osoby do tego nieuprawnione. Przez osoby uprawnione należy rozumieć przeszkolonych i przygotowanych w tym zakresie żołnierzy saperów Patrolu Rozminowania !!!

 

 

Zdjęcia: st. kpr. Arkadiusz Polewski

st.chor.sztab. Radosław Mazur


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych