BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Podsumowanie roku w Czarnej Dywizji
16.02.2018
W czwartek 15 lutego br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo zadaniowa podsumowująca aktywność w minionym 2017 roku oraz wskazująca priorytety działalności na obecny 2018 rok.

 

Podczas odprawy dokonano oceny stopnia realizacji zadań w poprzednim 2017 roku, ponadto poczyniono doprecyzowania i skoordynowania zadań oraz zasadniczych zamierzeń w działalności w bieżącym roku. Oprócz tego przeprowadzono roczną analizę dyscypliny wojskowej oraz wyróżniono najlepszych żołnierzy 2017 roku w poszczególnych korpusach osobowych.

 

W odprawie uczestniczył kierowniczy personel Dowództwa 11LDKPanc, ale również kierownicza kadra dowódcza jednostek wojskowych wchodzących w skład lubuskiego związku taktycznego oraz zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Zielonej Góry, Delegatury Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Wojskowych Oddziałów Gospodarczych ze Świętoszowa, Krosna Odrzańskiego oraz Wędrzyna. Ponadto do udziału zaproszeni zostali mężowie zaufania korpusów osobowych oraz nominowani szeregowi, podoficerowie i szeregowi w plebiscycie o miano żołnierza roku.

 

Odprawę rozpoczęły meldunki dowódców poszczególnych jednostek wojskowych podległych Czarnej Dywizji, którzy podsumowali i ocenili stopień realizacji zadań w działalności szkoleniowej, metodycznej i wychowawczej w swoich jednostkach. Każdy z dowódców prezentował ponadto priorytety i wyzwania, które realizować będą ich jednostki wojskowe w tym roku.(...)

 

Na zakończenie odprawy wyróżniono zwycięzców przeprowadzonej na szczeblu dywizji olimpiady metodycznej i taktycznej. Mistrzem metodyki w kategorii oficerów starszych został mjr Mikołaj Górny, zaś mistrzem taktyki w kategorii oficerów starszych mjr Cezary Kaczmarczyk - obaj z 23 Śląskiego pułku artylerii (23pa).  W kategorii oficerów młodszych mistrzem metodyki został ppor. Tomasz Derewiński z 23pa, zaś mistrzem taktyki w tej samej kategorii został por. Dawid Semerjak z 10BKPanc, który jednocześnie w olimpiadzie na szczeblu Dowództwa Generalnego RSZ zdobył tytuł wicemistrza taktyki.

 

Zdjęcia: szer. Natalia Wawrzyniak

 

mjr Artur Pinkowski/11DKPanc


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych