BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Szkolenie inżynieryjno - saperskie
13.03.2018
Wykonywanie ukryć na sprzęt bojowy i stan osobowy z wykorzystaniem materiału wybuchowego były tematem zajęć inżynieryjno-saperskich z udziałem żołnierzy 3 dywizjonu artylerii rakietowej,

które 12 marca br. przeprowadzono w Ośrodku Saperskim w Świętoszowie.

 

Celem całodziennych zajęć realizowanych w ramach szkolenia poligonowego pododdziałów 23 pułku artylerii było doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu własnoręcznego bezpiecznego uzbrajania i wysadzania ładunków wybuchowych, a także wykorzystania materiałów wybuchowych do wykonywania rozbudowy fortyfikacyjnej.

 

Przed przystąpieniem do szkolenia kierownik zajęć kpt. Bartłomiej Gruma zapoznał z przepisami oraz warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie wykonywania prac minerskich. Następnie żołnierze przystąpili do sporządzanie elektrycznej ćwiczebnej sieci wybuchowej. To zagadnienie zajęć przeprowadzili oficer sekcji S-3 ds. inż.-sap. kpt. Piotr Kaczmarek oraz instruktor mł. chor. Grzegorz Walęga, którzy dzieląc się saperskim doświadczeniem zwracali uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i poprawność wykonywanych czynności na każdym etapie szkolenia.

 

Po omówieniu i praktycznym sporządzaniu sieci wybuchowej przez szkolonych, artylerzyści mieli możliwość zaobserwowania efektów swojej pracy podczas wysadzania materiału wybuchowego. Ostatnim zagadnieniem realizowanym podczas zajęć było ustawianie pojedynczych min sygnalizacyjno – oświetleniowych.

 

W zajęciach oprócz etatowych żołnierzy 3dar uczestniczyli również żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych biorący udział w szkoleniu poligonowym pododdziałów 23pa, którzy doskonalili umiejętności posługiwania się sprzętem saperskim w działaniach bojowych.

 

Podczas omówienia szkolenia kierownik zajęć podkreślił, że cel szkolenia został osiągnięty, zaś nabyte umiejętności praktyczne oraz wiedza teoretyczna z zakresu wykonywania przez żołnierzy rozbudowy fortyfikacyjnej zostaną wykorzystane w dalszym szkoleniu.

 

kpt. Remigiusz Kwieciński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych