BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Ćwiczenie terenowe
06.07.2018
4 lipca br. w Bolesławcu podsumowano obóz szkoleniowy realizowany na terenie 23 pułku artylerii dla członków Stowarzyszenia "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Pięciodniowe szkolenie wojskowe było ostatnim realizowanym przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej i 23pa w ramach tegorocznej edycji ćwiczeń terenowych „Commando 2018”. 
Bilans realizowanych od kwietnia pięciodniowych obozów szkoleniowych to blisko 500 uczestników z dwunastu szkół kształcących młodzież w klasach mundurowych oraz stowarzyszeń proobronnych. Przez pięć dni kadeci mieli okazję poznać w praktyce jak wygląda wojskowe życie, poznać specyfikę służby i doskonalić umiejętności niezbędne w służbie wojskowej. Podczas szkolenia poznawali zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, musztry, topografii, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, wspinaczki wysokogórskiej, szkolenia wodnego oraz ratownictwa medycznego. Obok szkolenia praktycznego młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez saperów bolesławieckiego patrolu rozminowania i przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Podsumowując szkolenie, wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski podziękował młodzieży za duże zaangażowanie, a dowódcy 23 pułku artylerii cz.p.o. podpułkownikowi Sławomirowi Kuli za pomoc w organizacji szkolenia.
Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, wieloletniej współpracy z bolesławieckimi artylerzystami oraz innymi jednostkami „Czarnej Dywizji” nasze Stowarzyszenie może aktywnie uczestniczyć w szkoleniu klas wojskowych oraz szeregu innych działań realizowanych na rzecz obronności państwa” – podsumował wiceprezes stowarzyszenia.
„Żywię nadzieję, że szkolenie w 23 pułku artylerii dawało Wam wiele satysfakcji i pozwoliło na zdobycie nowych doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej. Wierzę, że będzie również krokiem w kierunku wyboru przyszłego zawodu i Waszej dalszej drogi życiowej” – mówił na zakończenie szkolenia ppłk Sławomir Kula.
Elementem kończącym ćwiczenie było wręczenie certyfikatów oraz uhonorowanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu nagrodami rzeczowymi. Kolejna edycja ćwiczeń terenowych „Commando” już za rok.
 
Zdjęcia: st. szer. Maciej Kantor
kpt. Remigiusz Kwieciński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych