BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
Nowy mąż zaufania oficerów
10.10.2018
9 października br. w 23 pułku artylerii odbyło się zebranie korpusu oficerów, podczas którego podsumowano działalność organów przedstawicielskich oraz dokonano wyboru nowych przedstawicieli korpusu.

Podczas zebrania przeprowadzonego przez pełniącego obowiązki męża zaufania korpusu oficerów kpt. Michała Fedorowicza dokonano podsumowania działalności i omówienia najważniejszych przedsięwzięć w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele korpusu oficerów bolesławieckiej jednostki. Omówiono także ważne kwestie nurtujące środowiska wojskowe poruszane w informacjach o nastojach środowiskowych, a także sprawy bieżące związane z działalnością szkoleniową i służbową.

Ważnym punktem zebrania były wybory nowych przedstawicieli korpusu w związku z planowanymi zadaniami poza jednostką jego dotychczasowych reprezentantów. Do głosowania zakwalifikowano pięciu kandydatów, których działalność służbowa i osobiste predyspozycje pretendowały do powierzenia zaszczytnej funkcji reprezentowania korpusu poza jednostką. W wyniku głosowania mężem zaufania korpusu oficerów został mjr Robert Oleś natomiast zastępcą kpt. Bartłomiej Gruma.

Przed złożeniem gratulacji nowo wybranym przedstawicielom korpusu, dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski podziękował kpt. Michałowi Fedorowiczowi za zaangażowanie, aktywność i osobisty wkład pracy włożony w działalność na rzecz oficerów bolesławieckiej jednostki.

 

kpt. Remigiusz Kwieciński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych