BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Aktualności
 Szkolenie artyleryjskie
11.10.2018
10 września br. dowódcy dywizjonów, baterii artylerii rakietowej i samobieżnej oraz oficerowie sekcji operacyjnej 23 pułku artylerii uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym w ramach Dnia Artylerii.

Szkolenie zainicjował cykl wykładów, w ramach których poruszano problematykę nowych uwarunkowań w zakresie szkolenia pododdziałów artylerii oraz dokumentów normatywnych opracowywanych w tym zakresie.

Major Robert Oleś, który w składzie zespołu autorskiego uczestniczy w pracach nad nową instrukcją Strzelania i Kierowania Ogniem omówił jej główne założenia i kierunki prac, a także wnioski z prac zespołów autorskich do opracowania innych wydawnictw WRiA.

W dalszej kolejności mjr Andrzej Szalla, wykładowca zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii Akademii Wojsk Lądowych zapoznał kadrę pułku z działaniem dywizjonu artylerii wyposażonym w 155 mm armatohaubice KRAB oraz kompanii wsparcia wyposażonej w 120 mm moździerz RAK.

Szkolenie zakończył trening przekazywania komend artyleryjskich na środkach łączności przeprowadzony w języku angielskim, podczas którego zadania ogniowe do celów o zróżnicowanych kształtach wykonywano z użyciem siatki GROM.

 

kpt. Remigiusz Kwieciński


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych