BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Historia

RYS HISTORYCZNY 23 ŚLASKIEGO PUŁKU ARTYLERII

 

 

 

 

 

23 Śląski Pułk Artylerii stacjonuje w garnizonie Bolesławiec i wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Pułk został sformowany na podstawie Decyzji Ministra obrony Narodowej z 14 lutego 2011 roku oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie reorganizacji jednostek artylerii Wojsk Lądowych. W wyniku przeformowania 23 Śląskiej Brygady Artylerii, z początkiem 2012 roku, jednostka rozpoczęła działalność szkoleniową w nowych strukturach organizacyjnych. Historię i powstanie pułku zapoczątkowało przyjęcie obowiązków przez dowódcę, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2011 roku.

 

 

Na bolesławieckim rynku pułkownik Andrzej Lorenc przyjął obowiązki dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii i sztandar przeformowywanej 23 Śląskiej Brygady Artylerii od dowódcy brygady, pułkownika Jarosława Kraszewskiego.

W pierwszym roku swojego funkcjonowania pułk został poddany szeregu kontrolom prowadzonym przez przełożonych wszystkich szczebli i uczestniczył w wielu ważnych przedsięwzięciach szkoleniowych.

Do najważniejszych przedsięwzięć należały:

- kontrola problemowa Departamentu Kontroli MON (ocena dobra);

- kontrola GBiMob. prowadzona przez Sztab Generalny WP (ocena dobra) ;

- kontrola gospodarczo-finansowa Departamentu Kontroli MON (ocena dobra);

- trzy nadzory służbowe prowadzone przez DWLąd.


 

Równoległe logistyka pułku i pion głównego księgowego, realizowały przekazanie gospodarki materiałowo-finansowej do 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
W 2008 roku, pułk skierował zwarty pododdział (XXX zmianę PKW UNDOF) w rejon misji na Bliskim Wschodzie. W kolejnych latach, Grupy Wsparcia Ogniowego w IV, VI i X zmianie PKW Afganistan. Dwukrotnie pułk wydzielał żołnierzy na potrzeby szkolenia   (NTM-A) do Zespołu Specjalistów ds. Szkolenia Artylerii w ramach IX i XI zmiany PKW Afganistan. Podczas XXVIII zmiany PKW KFOR Kosowo (2013) również trzon kontyngentu stanowili artylerzyści z Bolesławca. Po raz pierwszy w historii tej misji, dowódca kontyngentu, był zarazem Zastępcą Dowódcy Międzynarodowej  Grupy Bojowej „Wschód”
Za wzorowe wyniki szkoleniowe pułk dwukrotnie został wyróżniony dyplomem uznania przez  Dowódcę Wojsk Lądowych w 2012 i 2013 roku.

 

3 maja 2011  roku, podczas centralnych uroczystości w Warszawie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w ramach wyróżnienia, dowódca jednostki odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego flagę państwową.  W tym samym roku jednostka otrzymała także  statuetkę Lex et Patria z rąk Komendanta Głównego ŻW dla najbardziej praworządnej jednostki SZ RP.

 

23 pułk artylerii już trzykrotnie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO, był organizatorem dorocznych Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych klas o profilu wojskowym oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W dziedzinie edukacji obronnej  młodzieży, współpracy ze szkołami oraz upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego, pułk dwukrotnie otrzymał wyróżnienie z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podczas II i III Ogólnopolskiego Forum Szkół w Krakowie.

 

Osiągnięciami szkoleniowymi mogą się także pochwalić poszczególne pododdziały pułku. Były one wyróżniane tytułem honorowym Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych. 1das trzykrotnie (2004, 2005, i 2006), a 3dar dwukrotnie (2002 i 2013). W 2013 roku Grupa Rozpoznawcza pułku zajęła I miejsce w zawodach rozgrywanych wśród jednostek artyleryjskich Wojsk Lądowych, a przedstawiciel pułku został II wicemistrzem ognia artyleryjskiego Wojsk Lądowych. 

 

Pułk od lat ściśle współpracuje z władzami samorządowymi Bolesławca, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego oraz licznymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Wspólnie organizuje i uczestniczy w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych jak i kulturalnych na terenie garnizonu. W dotychczasowej działalności na wyróżnienie zasługuje bardzo dobrze układająca się współpraca ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Stowarzyszenie ze swej strony wspiera pułk w organizacji  dużych uroczystości wojskowych o zasięgu lokalnym.  Wspólnie organizowane są przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie patriotycznych postaw u młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie tradycji  wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych i obecnych jednostek garnizonu bolesławieckiego.

 

W okresie swojego funkcjonowania, pułk wielokrotnie brał udział w szkoleniach poligonowych i ćwiczeniach z wojskami połączonymi ze strzelaniem amunicją bojową. Żołnierze pułku wykazali się wysokim kunsztem podczas szkoleń poligonowych na OSP  WL, udowadniając wysoki poziom wyszkolenia ogniowego i taktycznego, czego efektem były wysokie oceny podczas kontroli na szczeblu Wojsk Lądowych i 11LDKPanc.

 

 


 

 DOWÓDCY 23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

płk dypl. Andrzej LORENC

26.08.2011 - 23.12.2014

Pułkownik Andrzej Lorenc w roku 1984 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.   Służbę zawodową rozpoczął w 4 pułku artylerii w Kołobrzegu. W 1992r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko starszego oficera artylerii w 12 DZ w Szczecinie. Następne lata służby związane były z 2 pułkiem artylerii stacjonującym w Szczecinie, gdzie do 2000r. pełnił obowiązki szefa sztabu. Kolejnym etapem pogłębiania wiedzy były studia w AON, ukończone w 2010r. Pułkownik Lorenc zdobywał również wiedzę będąc słuchaczem kursów w Niemczech oraz Włoszech. Służył w strukturach Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie. W latach 2006 – 2010 pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu 23 Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu. Następnie dowodził 2 pułkiem artylerii w Choszcznie. Od 26.08.2011r. do 23.12.2014r. dowodził 23 Pułkiem Artylerii.   Z dniem 1 stycznia 2015 roku objął obowiązki Szefa WRiA 12 Dywizji Zmechanizowanej.


 

 

płk dypl. Paweł ŚWITALSKI

23.12.2014 - 14.11.2017

Pułkownik Paweł Świtalski rozpoczął służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu w 1981 roku. W 1985 roku objął swoje pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu w nowoformowanej 23 Brygadzie Artylerii Armat w Zgorzelcu. W tejże jednostce zajmował kolejno stanowiska służbowe od dowódcy baterii artylerii do dowódcy dywizjonu artylerii. Po ukończeniu w 1991 roku Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu dywizjonu dowodzenia, a następnie oficera operacyjnego w sztabie 23 Brygady Artylerii. Od 1997 do 2012 roku dowodził 3 dywizjonem artylerii rakietowej. Od kwietnia do października 2011 roku dowodził pierwszym polskim Zespołem Szkolenia Artylerii w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W latach 2012 – 2014 pułkownik Świtalski pełnił obowiązki Szefa Sztabu 23 Pułku Artylerii, a od 1 sierpnia 2014 roku obowiązki Zastępcy Dowódcy Pułku. W dniu 23 grudnia 2014 roku objął obowiązki Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, a od 1.01.2015 mianowany na stopień pułkownika.

 

 

 

 

 

 

 

płk Grzegorz POTRZUSKI

od 14.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych