BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
O Oddziale

Bolesławiecki Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Garnizon Bolesławiec od lat „artylerią stoi.” W latach 1962 - 1992 stacjonowała tu 18 Brygada Artylerii (nazwa niejawna 18 Brygada Rakiet Operacyjno – Taktycznych), a po przeformowaniu do 1998 roku 18 Pułk Rakiet. W 1998 roku do bolesławieckich koszar przedyslokowano ze Zgorzelca 23 Śląską Brygadę Artylerii, która pod koniec 2011 roku została przeformowana w 23 Śląski Pułk Artylerii.

Półwieczna działalność bolesławieckich artylerzystów i rakietowców oprócz wkładu w rozwój i taktykę WRiA, pozostawiła grono doświadczonej kadry zrzeszonej w kołach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po zawiązaniu w 2011 roku Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, organizacji zrzeszającej rakietowców i artylerzystów, rozpoczęto działania zmierzające do konsolidacji żołnierzy korpusu WRiA w garnizonie bolesławieckim, zarówno tych w rezerwie jak i pełniących służbę czynną. Owocem tej działalności było zawiązanie w dniu 5 kwietnia 2013 roku Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Bolesławcu. W inauguracji działalności bolesławieckiego oddziału stowarzyszenia uczestniczył Prezes Zarządu Głównego SPA pułkownik rezerwy Roman Kłosiński. Deklaracje członkowskie złożyło 30 byłych żołnierzy pełniących służbę w jednostkach artylerii oraz żołnierzy w służbie czynnej.  Na Prezesa Oddziału Stowarzyszenia wybrano pułkownika rezerwy Henryka Harkota, natomiast wiceprezesami zostali pułkownik rezerwy Jan Biały i podpułkownik Paweł Świtalski. Ponadto wybrano sekretarza oddziału, którym został major rezerwy Leszek SZOSTEK, a skarbnikiem major Mirosław FRIEDEK. Oddział został zarejestrowany przez Zarząd Główny stowarzyszenia 23 kwietnia 2013 roku.

Działalność statutową rozpoczęto od integracji środowisk byłych i obecnych żołnierzy Wojsk Rakietowych I Artylerii. Okazją ku temu były spotkania, w październiku z udziałem artylerzystów pełniących służbę poza granicami kraju w składzie Grup Wsparcia Ogniowego i Zespole Szkolenia Specjalistów Artylerii, a także w listopadzie z udziałem członków kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZZWP).   Spotkanie ze środowiskiem artylerzystów umożliwiło popularyzację działalności SPA w środowisku byłych i czynnych żołnierzy oraz zaznaczyło działalność bolesławieckiego oddziału organizacji. Owocem zacieśnienia współpracy ze środowiskiem byłych żołnierzy, szczególnie członkami koła nr 1 i 2 ZZWP, była organizacja podróży wojskowej  do OSPWL Żagań w czasie szkolenia poligonowego realizowanego przez pododdziały 23 pułku artylerii. 12 marca br. członkowie bolesławieckiego oddziału SPA i członkowie kół ZZWP mieli okazję zapoznać się z działaniami dywizjonu artylerii rakietowej, zobaczyć wykonywanie zadań ogniowych, a także zapoznać się z nowym sprzętem artyleryjskim, rozpoznania i teleinformatycznym będącym na wyposażeniu bolesławieckiej jednostki. Poligonowe spotkanie zakończyło się żołnierskim apelem z okazji 15 Rocznicy wstąpienia polski do NATO.

W celu wsparcia działalności oddziału oraz włączenia go do aktywnych podmiotów popularyzujących problematykę obronności w garnizonie, we wrześniu 2013 roku oddział podpisał porozumienia o współpracy z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Owocem porozumień było włączenie oddziału SPA do grona podmiotów współuczestniczących w organizacji uroczystości wojskowych i patriotycznych na terenie garnizonu oraz wspierających edukację młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem szkół kształcących młodzież w klasach o profilach wojskowych. 5 listopada po raz pierwszy przy współudziale bolesławieckiego oddziału SPA odbyły się zawody strzeleckie dla reprezentacji klas wojskowych o puchar Dowódcy 23pa, a w marcu 2014 roku na obiektach poligonowych zawody sportowo - obronne.

Kolejnym celem działalności statutowej realizowanej przez oddział jest kultywowanie tradycji i dorobku WRiA oraz popularyzowane doświadczeń i opinii z zakresu jej użycia. Okazją ku temu było spotkanie zorganizowane przez 23 pułk artylerii z żołnierzami XXVIII zmiany KFOR po powrocie z misji w Kosowie oraz podczas obchodów Święta Pułku, w ramach którego bolesławiecki oddział SPA przygotował wystawę nt. sprzętu  wykorzystywanego w Wojskach Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP od czasów I wojny światowej do chwili obecnej. Ta forma popularyzacji dorobku i historii rozwoju polskiej artylerii jest istotna szczególnie z punktu widzenia wsparcia edukacji młodego pokolenia artylerzystów, jej sympatyków oraz młodzieży.

Kultywowanie dorobku i tradycji WRiA, utrzymywanie więzi z artylerzystami służby czynnej, a także aktywne uczestnictwo w edukacji młodego pokolenia sympatyków wojska i artylerii stanowią główny cel działalności bolesławieckiego oddziału SPA, który pomimo stosunkowo krótkiej bytności, stał się znaczącym elementem zrzeszającym artylerzystów i rakietowców garnizonu bolesławieckiego. 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych