BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Status prawny

23 Śląski Pułk Artylerii jest jednostką podległą Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Pułk został sformowany na podstawie Decyzji Ministra obrony Narodowej z 14 lutego 2011 roku oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie reorganizacji jednostek artylerii Wojsk Lądowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych