BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 23spa.rzecznik@wp.mil.pl  - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii pod adresem www.23spa.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

 

Nie będą także udzielane porady prawne.

Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).

 

Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

WZÓR WNIOSKU

 

Informacje o podmiocie:

 

Nazwa:

23 Śląski Pułk Artylerii

 

Adres:

al. Wojska Polskiego 54

59-700 BOLESŁAWIEC

 

Telefon:

75 641-1695

 

Fax:

75 641-1655

 

e-mail:

23spa.rzecznik@wp.mil.pl

 

Strona WWW

www.23spa.wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych