BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Kto jest kim

 

Dowódca
23 Pułku Artylerii

płk Grzegorz POTRZUSKI

sekretariat: 261 646 600

 

                 

Zastępca Dowódcy
23 Pułku Artylerii

ppłk Witold ZAWADZKI

tel. 261 646 601


 

 

 

 

 

Szef Sztabu
23 Pułku Artylerii

VACAT

 
BEZPOŚREDNIO PODLEGLI DOWÓDCY

Szef Sekcji WFiS

mjr Jakub WOŁYŃSKI


Szef Sekcji Wychowawczej

mjr Jerzy JUCHANIUK


Szef Sekcji OIN

kpt. Adam ZDROWOWICZ

 

Starszy podoficer dowództwa

st.chor.szt. Mariusz SKROŃSKI

 

DOWÓDCY PODODDZIAŁÓW PUŁKU
 

Dowódca

dywizjonu dowodzenia

ppłk Stefan BEDNARCZYK

Dowódca

1 dywizjonu artylerii samobieżnej

ppłk Grzegorz PAWEŁKO

Zastępca Dowódcy

2 dywizjonu artylerii rakietowej

mjr Robert OLEŚ

Dowódca

3 dywizjonu artylerii rakietowej

ppłk Piotr KOBYŁECKI


 Zastępca Dowódcy

4 dywizjonu artylerii rakietowej

  mjr Cezary KACZMARCZYK

Dowódca
batalionu logistycznego

ppłk Robert POCHODAJ

 

Szef kompanii inżynieryjnej

st.chor.szt. Grzegorz SZCZĘSNY

Dowódca patrolu rozminowania

st.chor.szt.  Radosław MAZUR
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych