BIP
23 Śląski Pułk Artylerii
Starszy podoficer dowództwa pułku

Starszy podoficer dowództwa pułku:

st.chor.szt. Mariusz Skroński (ur.1968r.) służbę wojskową rozpoczął w Szkole Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu we wrześniu 1987r. Po ukończeniu szkoły został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu przeciwpancernego w 29 Pułku Zmechanizowanym w Żaganiu. Dalszą służbę pełnił w 10BKPanc, Centrum Szkolenia WLąd w Poznaniu, Szkole  Podoficerskiej w Poznaniu, Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 23 Brygadzie Artylerii. Pełnił obowiązki dowódcy pluton, szefa baterii, chorążego zaopatrzenia bcz oraz pomocnika dowódcy ds. podoficerów. Uczestniczył w  VIII zmianie PKW w Irak.  Od 2013 r pełni obowiązki Starszego Podoficera Dowództwa Pułku.

 

Nieetatowi Starsi Podoficerowie Dowództwa:

ddow – mł.chor. Roman RZESZUT – etatowo pełni obowiązki instruktor OPBMR,

1das – st.chor.szt. Paweł JANKIEWICZ – etatowo pełni obowiązki dowódcy plutonu dowodzenia

3dar – chor. Albert FARYNA – etatowo pełni obowiązki szefa 3bar,

blog – st.chor. Krzysztof KMITA – etatowo pełni obowiązki dowódca plutonu zabezpieczania kzaop,

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych