BIP
23 Śląski Pułk Artylerii

 

 

23 pułk artylerii prowadzi nabór na stanowisko starszego teleinformatyka.

OPIS STANOWISKA PRACY

A. INFORMACJE OGÓLN
E
1. Nazwa stanowiska: Starszy Teleinformatyk.
 2. Bezpośredni przełożony: Szef Grupy Wsparcia Teleinformatycznego.
B. CEL I ZADANIA STANOWISKA
Administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi 23 pułku artylerii. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów teleinformatycznych pod względem sprzętowym i programowym. Konserwacja sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu pułku.
C. WYMAGANIA
1. Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyka teleinformatyka, lub telekomunikacja;
2. Doświadczenie zawodowe: w zakresie administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz wsparcia użytkownika.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi. Prowadzenie wsparcia użytkownika systemów teleinformatycznych pod względem sprzętowym i programowym. Konserwacja sprzętu teleinformatycznego. Prowadzenie dokumentacji technicznej.
E: ZAKES OBOWĄZKÓW WYKONYWANAYCH NA STANOWISKU:

- Udział w budowie i administrowaniu sieciami i systemami teleinformatycznymi (administrowanie od strony sprzętowej i programowej sieciami LAN oraz serwerami na platformach Windows);
- Udział we wdrażaniu do eksploatacji nowego sprzętu sieciowego i komputerowego;
- Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego;
- Udział w dokonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz prowadzenie gospodarki materiałami eksploatacyjnymi sprzętu teleinformatycznego;
- Udzielanie wsparcia dla użytkownika końcowego;
- Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowej nadzorowanych sieci i systemów teleinformatycznych;
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w administrowanych sieciach i systemach teleinformatycznych.
F. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Miejsce pracy: 23 pułk artylerii, Bolesławiec, woj: dolnośląskie
2. Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny.
3. Termin składania ofert: do 31 lipca 2017r.
4. Kontakt w sprawie pracy z Sekcją Personalną Pułku: tel. 261 646 614 lub 261 646 609.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych